Roetfilters bedrijfsauto's

Roetfilters

Uitlaatgassen van dieselauto's bevatten roet (fijn stof). Roetdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid, daarom heeft de Europese Commissie normen opgesteld voor fijn stof. Nederland haalt op veel plaatsen de Europese normen voor fijn stof niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat jaarlijks mogelijk 18.000 mensen voortijdig sterven door de vervuilde lucht die ze inademen. Ook leidt luchtverontreiniging tot meer gezondheidsklachten van mensen met luchtwegaandoeningen en ziekten, zoals:

  • een verminderde longfunctie;
  • allerlei hart- en vaatziekten;
  • een toename van de kans op verschillende vormen van kanker.

Daarnaast liggen een groot aantal bouwprojecten zoals wegverbredingen en de aanleg van nieuwbouwwijken stil vanwege de te hoge concentraties fijn stof in de lucht.

Door de almaar strengere Europese eisen aan nieuwe voertuigen, katalysatoren en de APK neemt de luchtverontreiniging door verkeer af, ondanks het toenemende aantal weggebruikers. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage aan uitstoot van zowel fijn stof als andere schadelijke stoffen.

Dieselauto's stoten veel meer schadelijke roetdeeltjes uit dan benzineauto's. Door het plaatsen van een roetfilter op een bestaande dieselauto (retro-fit) levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en dat van uw omgeving. Het zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot met gemiddeld 40%.

Er komen ook financiële voordelen voor auto's met roetfilter. Met ingang van 1 juli 2007 zullen een aantal grote gemeenten milieuzones instellen waar vrachtverkeer zonder roetfilter niet mag komen. Vooralsnog gelden deze zones alleen voor vrachtverkeer, maar een uitbreiding naar diesel bestelwagens is al in 2008 voorzien (Zie ook www.milieuzones.nl). Met een roetfilter houdt de dieselrijder toegang tot de toekomstige milieuzones. Andere instrumenten waar de gemeenten en het Rijk aan werken zijn het differentiëren van parkeertarieven en de jaarlijkse motor rijtuigenbelasting (MRB): hoe vervuilender de auto, hoe hoger het tarief. Een roetfilter kan dus een aantal belangrijke voordelen opleveren. De verwachting is dat hierdoor de restwaarde van dieselauto's met een roetfilter zal stijgen.Kijkt u ook op de webstite van VROM voor meer informatie.

(Bon: VROM)